Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Javna obrana nacrta doktorskog rada – Matea Mikulčić
Referada poslijediplomskih studija, 28.05.2024, 12:39

O B A V I J E S T

Javna obrana nacrta doktorskog rada (JR)  pod naslovom

Predictive multi-objective rescheduling of mixed railway traffic (Višeciljna prediktivna preraspodjela mješovitog željezničkog prometa)

kandidatkinje Matee Mikulčić, mag. ing. traff. održat će se 11. lipnja 2024. u 10:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u dvorani D1, Vukelićeva 4, pred Povjerenstvom za ocjenu nacrta doktorskog rada u sastavu:

1. prof. dr. sc. tech. Mladen Nikšić, predsjednik

2. izv. prof. dr. sc. tech. Marjana Petrović, član

3. prof. dr. sc. tech. Nikola Bešinović, vanjski član (Technische universitat Dresden)

4. izv. prof. dr. sc. tech. Martin Starčević, zamjena

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice