Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Obavijest o nastupnom predavanju
Fakultet prometnih znanosti, 12.04.2024, 14:48

Nastupno predavanje u postupku izbora Leonarda Lorussa u naslovnog predavača u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Tehnologija prometa i transport biti će održano u okviru redovite nastave iz kolegija Zrakoplovna navigacija 3 na diplomskom studiju Aeronautika - vojni pilot, u petak 26. travnja 2024. u 13:00 sati u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te unutar virtualnog okruženja za e-učenje MS Teams.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice