Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Obrana doktorskog rada – David Gerhardinger, mag. ing. aeroing.
Referada poslijediplomskih studija, 22.11.2023, 13:48

O B A V I J E S T

Obrana doktorskog rada pod naslovom

Method for Remaining Useful Life Prediction of a Light Aircraft Landing Gear Structure

(Metoda za predviđanje preostaloga korisnoga životnoga vijeka konstrukcije podvozja lakoga zrakoplova)

kandidata Davida Gerhardingera održat će se 4. prosinca 2023. u 10:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u objektu 70/D3, ZUK Borongaj, pred Povjerenstvom za obranu:

1. doc. dr. sc. Karolina Krajček Nikolić, predsjednik

2. izv. prof. dr. sc. Anita Domitrović, mentor, član

3. izv. prof. dr. sc. Darko Ivančević, mentor, član (Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje)

4. prof. dr. sc. Doris Novak, član

5. prof. dr. sc. Milan Vrdoljak, vanjski član (Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje)

6. izv. prof. dr. sc. Biljana Juričić, zamjena           

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet