Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Održana svečana promocija doktora znanosti i doktora umjetnosti
Fakultet prometnih znanosti, 10.06.2024, 13:04

1000106846.jpg

U velikoj dvorani Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, u subotu, 8. lipnja 2024. godine, održane su dvije svečane promocije doktora znanosti i doktora umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom promocija, rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić promovirao je ukupno 252 nova doktora znanosti i doktora umjetnosti.

Čestitamo našim doktorima znanosti dr. sc. Maji Ozmec-Ban, dr. sc. Leu Tišljariću i dr. sc. Krešimiru Kušiću na uloženom trudu i uspjehu!

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice