Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Polaganje kvalifikacijskog doktorskog ispita – Bernard Kosovec, mag. ing. traff
Referada poslijediplomskih studija, 25.06.2024, 14:53

O B A V I J E S T

 

Kvalifikacijski doktorski ispit pod naslovom

The Role of Street Lighting in Pedestrian Safety: A Literature Review

kandidata Bernarda Kosovca održat će se 12. srpnja 2024. u 11:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u dvorani D1, Vukelićeva 4 pred Povjerenstvom za polaganje Kvalifikacijskog doktorskog ispita u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. tech. Željko Šarić, predsjednik

2. doc. dr. sc. tech. Dario Babić, član

3. prof. dr. sc. tech. Darko Babić, član

4. izv. prof. dr. sc. tech. Luka Novačko, zamjena

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice