Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Polaganje kvalifikacijskog doktorskog ispita – Tereza Lasić, mag. ing. traff.
Referada poslijediplomskih studija, 09.11.2023, 13:58

O B A V I J E S T

 

Kvalifikacijski doktorski ispit pod naslovom

MODELI OPTIMIZACIJE TRANSPORTNE MREŽE

kandidatkinje Tereze Lasić održat će se 20. studenoga 2023. u 10:00 sati na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u dvorani D1, Vukelićeva 4 pred Povjerenstvom za polaganje Kvalifikacijskog doktorskog ispita u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Darko Babić, predsjednik

2. doc. dr. sc. Tomislav Rožić, član

3. izv. prof. dr. sc. Ivona Bajor, član

4. prof. dr. sc. Mario Šafran, zamjena

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet