Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Prijave za dodatnu "online" usmenu provjeru znanja engleskog jezika za upis sveučilišnog prijediplomskog studija Aeronautika (rok za prijavu: 14. lipnja 2024.)
Studentska služba, 11.06.2024, 10:30

Aeronautika_English.jpg

Obavještavamo kandidate zainteresirane za sveučilišni prijediplomski studij Aeronautika:

1. smjer Pilot, s usmjerenjima: Civilni pilot i Vojni pilot

2. smjer Upravljanje zračnim prometom, s usmjerenjima: Kontrola zračnog prometa i Vojna kontrola zračnog prometa

da se prijave za dodatnu „online“ usmenu provjeru znanja engleskog jezika (u trajanju od deset minuta) šalju do 14. lipnja 2024. na obrascu Prijava za test sposobnosti putem elektroničke pošte: referada@fpz.unizg.hr.

Usmena („online“) provjera znanja engleskog jezika provodi se radi provjere sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata. 

Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova u iznosu od 20,00 EUR, a koji se uplaćuje na IBAN račun Fakulteta: HR6823600001101425998, s naznakom "za dodatnu provjeru".

-----

VAŽNI DATUMI LJETNI ROK (STUDIJ AERONAUTIKA):

  • prijave za provjeru engleskog jezika – do 14. lipnja 2024.
  • svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti (liječničke svjedodžbe) – dostaviti ju do 5. srpnja 2024.
  • "online" provjera znanja engleskog jezika: 19. ili 20. ili 21. lipnja 2024. prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta dan ranije (18. lipnja 2024.).
  • unos rezultata u NiSpVU: do 8. srpnja 2024.
  • eventualne žalbe: moguće je uputiti putem e-pošte (referada@fpz.unizg.hr) do 10. srpnja 2024.
  • unos konačnih ispravaka u NiSpVU: 11. srpnja 2024. do 12:00 sati
  • upisi: 19. ili 22. ili 23. srpnja 2024.

-----

NAPOMENA ZA KANDIDATE ZA USMJERENJA CIVILNI PILOT I KONTROLA ZRAČNOG PROMETA KOJI JOŠ NISU OBAVILI LIJEČNIČKI PREGLED:

Zbog ograničenog broja termina i duljeg trajanja liječničkog pregleda potrebno se što prije prijaviti na pregled u jednu od sljedećih ovlaštenih medicinskih ustanova za provjeru zdravstvene sposobnosti (ovlaštene medicinske ustanove za provjeru zdravstvene sposobnosti) jer je rok za predaju svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti 5. srpnja 2024.

  1. ZAVOD ZA ZRAKOPLOVNU MEDICINU; Avenija Gojka Šuška 6 (KB Dubrava); ZAGREB, +385 75 223 -140 (-161) zzm@morh.hr
  2. POLIKLINIKA „DR. ERCEGOVIĆ“; Lička 2; SPLIT, +385 21 484 722; poliklinika.ercegovic@st.t-com.hr
  3. USTANOVA OPTIMAMED; Gotalovečka ulica 2; ZAGREB, +385 95 2002 444; info@optimamed.com.hr

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice