Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Studenti Fakulteta prometnih znanosti posjetili HAKOM
Fakultet prometnih znanosti, 14.12.2023, 10:49

Hakom - 11.12.2023..jpg

Dana 11. prosinca 2023. godine studenti Fakulteta prometnih znanosti 2. godine diplomskog studija, smjer Informacijsko-komunikacijski promet i studenti 3. godine prijediplomskog studija, smjer Poštanski promet posjetili su Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM), u okviru terenske nastave na kolegiju Telekomunikacijska legislativa i standardizacija te kolegiju Poštanska legislativa. 

Terenska nastava na navedenim kolegijima se odvija u suradnji s HAKOM-om duži niz godina te su i ove akademske godine, tijekom zimskog semestra, studenti u pratnji dr. sc. Melite Milenković, mag. iur., nastavnice na kolegijima, imali mogućnost posjetiti Sektor elektroničkih komunikacija, Odjel upravljanja RF spektrom, Odsjek kontrole RF spektra te također Sektor poštanskih usluga u kojima su im profesionalni kadrovi stručnih službi HAKOM-a pružili uvid u rad Regulatora te dodatno objasnili na praktičan način koje su to sve funkcije HAKOM-a u Republici Hrvatskoj.

Studenti su stekli neka nova i praktična znanja iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te stvorili sveobuhvatniji uvid u rad Regulatora u području elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, s ciljem stjecanja uvida kako bi njihov posao mogao izgledati u budućnosti, ako se nakon završenog studija odluče zaposliti u HAKOM-u.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet