Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Studentski posao - Elektro Imber d.o.o.
Ured za stručnu praksu i razvoj karijera, 15.06.2024, 09:00

Elektro Imber d.o.o..png

Tvrtka Elektro Imber d.o.o. objavila je oglas za studentski posao:

- Projektiranje optičke mreže i

- Snimanje trasa

Trajanje prijava: do 15. srpnja 2024.

Više detalja možete vidjeti u oglasu u prilogu.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice