Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Studentski posao - HAVAS - Zemaljske usluge d.o.o.
Fakultet prometnih znanosti, 17.05.2024, 19:00

Havas_logo.png

Naziv posla: Q - Manager (pomoćni poslovi u putničkom terminalu)

Adresa obavljanja posla: Međunarodna zračna luka dr. Franjo Tuđman, Novi Putnički terminal, Ulica Rudolfa Fizira 1, 10410 Velika Gorica.

Rok za dostavu prijava: do 31. svibnja 2024.

Potreban broj izvođača (studenata/ica): osam (8) studenata/-ica.

Više informacija potražite u dokumentu iz privitka!

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice