Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Tvrtka MILŠPED d.o.o. - Natječaj za posao
Fakultet prometnih znanosti, 08.04.2024, 09:00

MILŠPED d.o.o.png

Tvrtka MILŠPED d.o.o. potražuje završenoga studenta/studenticu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ili studenta/studenticu koja je pri kraju svoga studiranja za mjesto referenta za planiranje distribucije/dispečerom u domaćem prijevozu.

REFERENT ZA PLANIRANJE DISTRIBUCIJE

Uloga u organizacijiOperativno planira realizaciju distributivnih transportnih zadataka.

Operativne dužnosti:

- Izvršava i razvija poslove dobivene od Supervizora sektora distribucije;

Daje naloge ostalim sektorima i poslovnicama u cilju organizacije transporta i rješavanja dodijeljenih poslova;

Kontrolira i obračunava troškove transporta vlastitog voznog parka;

Kontrolira dugovanja i potraživanja za troškove u okviru svog djelovanja;

- Odgovoran je za organizaciju i kontrolu rada ugovorenih angažiranih prijevoznika;

Zaduženje vozača (štampanje putnog naloga-zaduženje putnih naloga, zaduženje bonova za cestarinu, zaduženje akontacije, zaduženje otpremnica, zaduženje povratne ambalaže, štampanje-zaduženje tovarnog lista, evidencija zaduženja taho listića);

Razduženje vozača za transportnu dokumentaciju (razduženje putnog naloga, razduženje taho listića, razduženje-kopiranje posljednjeg taho listića, razduženje cestarine, razduženje računa od goriva, razduženje primopredajnog obrasca (CD centri), razduženje tovarnog lista, razduženje otpremnica, razduženje zapisnika, razduženje povratne ambalaže i dr.);

Zaključuje realizirane ture (realizira transportne zadatke)

- Analiza troškova distribucije;

Odgovoran je za kontrolu obučenosti za rad angažiranih prijevoznika;

- Kontrolira rad angažiranih prijevoznika u odnosu na propisane Pravilnike i Procedure;

Kontrolira stanje vozila angažiranih prijevoznika, efikasnost rada vozača angažiranih prijevoznika i predlaže menadžeru odjeljenja za upravljanje resursima u domaćoj distribuciji korektivne mjere prema angažiranim prijevoznicima koji se ne pridržavaju Ugovorom definiranih uvjeta distribucije i propisanih Pravilnika i Procedura;

Praćenje i organizacija jutarnjeg utovara (kontrola polaska vozila prema DC centrima, kontrola pozicije na rutama, slanje izvještaja);

- Organizacija realizacije servisnih zahtjeva;

Organizacija i planiranje isporuke robe i realizacije transportnih zadataka u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama;

Organizacija i evidencija rada vozača i radnog vremena u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama;

- Planiranje i kontrola opterećenja vozila u skladu sa zakonskim odredbama i tehničkim karakteristikama vozila;

Organizacija preuzimanja robe kod klijenata;

- Izrada dnevnih izvještaja o realizaciji transportnih zadataka;

Formiranje transportnih predmeta i štampanje transportne dokumentacije;

Planiranje redoslijeda utovara vozila;

Planiranje realizacije transportnih zadataka koristeći sistem za softversko planiranje ruta Route planning;

Planiranje linija u sistemu MIS;

Rad na GPS sistemu za organizaciju i praćenje realizacije transportnih zadataka i

Izrada izvještaja na osnovu rezultata planiranja koristeći sistem GPS

Rukovoditeljske dužnosti: N/A

Ostale aktivnosti:

- Prati zakonske propise u okviru svog djelovanja;

- Surađuje s kolegama iz ostalih odjeljenja u cilju unaprjeđenja poslovanja i boljeg informiranja;

- Pridržava se propisanih procedura u sektoru;

- Pridržavanje i sprovođenje odredbi procedura Društva;

- Poštovanje i sprovođenje instrukcija dobijenih od pretpostavljenih okviru svog djelovanja

OdgovornostZa svoj rad odgovara supervizoru sektora distribucije.

Potrebne kvalifikacije za radno mjesto:

- Potrebna stručna sprema: SSS, VŠS ili VSS

- Bez radnog iskustva

- Dobro poznavanje rada na računalu i

- Poželjno znanje engleskog jezika

Ostalo:

- Dobre organizacijske sposobnosti i

- Dobre komunikacijske sposobnosti

Uvjeti radaRad u uredu

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice