Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Usklađenost ECTS bodova sa stvarnim opterećenjem na svim kolegijima zimskog i ljetnog semestra
Ured za kvalitetu, 07.06.2024, 12:20

ECTS anketa.jpg
Pozivamo studentice i studente svih godina sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija Fakulteta da ispune anketu o usklađenosti ECTS bodova sa stvarnim opterećenjem na kolegijima zimskog i ljetnog semestra.
Anketa se provodi korištenjem digitalnih anketa u sustavu LimeSurvey uz osiguranje potpune anonimnosti studenata. Anketa će studentima biti poslana putem e-pošte i potrebno ju je ispuniti do 28. lipnja 2024.
-----
ECTS (engl. European Credit Transfer and Accumulation System) je sustav prikupljanja i prenošenja bodova, a temelji se na procesu i ishodu učenja. Sustav je uveden u sklopu bolonjskog procesa s ciljem olakšavanja planiranja, provođenja, priznavanja i vrednovanja kvalifikacija i jedinica učenja, kao i studentske mobilnosti.

ECTS bodovi se u principu temelje na radnom opterećenju koje se zahtijeva od studenta, a dodjeljuju se kolegijima s obzirom na količinu radnog opterećenja. Jedan bod iznosi 25 do 30 radnih sati, a 60 bodova je količina radnog opterećenja studenta za jednu akademsku godinu. U sklopu jednog kolegija ECTS bodovima se vrednuje predavanje, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe, seminar, praktikum i dr. (ovisno o kolegiju), gdje svaka odrednica nosi svoj broj sati potreban za obrađivanje, shvaćanje i učenje, pa sukladno tome dobiva odgovarajući broj bodova. Zbroj bodova tih odrednica je broj ECTS bodova koji nosi jedan kolegij.

Srdačan pozdrav,
Fakultet prometnih znanosti

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice