Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Klikni s PROMETOM i postani naš student

Informacije o upisu

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvode se tri sveučilišna prijediplomska studijska programa u trajanju od tri godine (šest semestara):

 • Promet,
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika te
 • Aeronautika.

Na sveučilišnom prijediplomskom studijskom programu Promet izvode se smjerovi:

 • Cestovni promet
 • Željeznički promet
 • Vodni promet
 • Zračni promet
 • Poštanski promet
 • Informacijsko-komunikacijski promet i
 • Gradski promet.

Na sveučilišnom prijediplomskom studijskom programu Inteligentni transportni sustavi i logistika izvode se smjerovi:

 • Inteligentni transportni sustavi i
 • Logistika.

Na sveučilišnom prijediplomskom studijskom programu Aeronautika izvode se smjerovi:

 • Pilot, s usmjerenjima: Civilni pilot i Vojni pilot te
 • Upravljanje zračnim prometom, s usmjerenjima: Kontrola zračnog prometa i Vojna kontrola zračnog prometa.


Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe Promet i Inteligentni transportni sustavi i logistika (za redovite i izvanredne studente) sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (B razina) do 400 bodova
  • Fizika*do 200 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili prometne struke.
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)


Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program Aeronautika (za redovite i izvanredne studente) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (viša razina) do 300 bodova
  • Engleski jezik do 200 bodova
  • Fizika*do 100 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
  • zdravstveni kriterij
  • usmeni ispit iz Engleskog jezika
   *Provjera posebnih sposobnosti je ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Specifičnost upisa na studija aeronautike sastoji se u posebnim preduvjetima za upis, a to su:

 • odgovarajući liječnički pregled i
 • usmena provjera znanja engleskog jezika.
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet