Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2021 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Logistički praktikum

Logistički praktikum je inovativni projekt čiji je cilj unaprjeđivanje znanja i poslovnih kompetencija studenata kroz fizičko simuliranje realnih poslovnih procesa. Studenti kroz različite simulacije imaju priliku pokazati koliko su vješti u praktičnoj primjeni stečenih znanja iz područja prometa i logistike. Projekt omogućuje stjecanje kompetencija timskog rada i snalaženja u nepredviđenim situacijama, a ima natjecateljski karakter. Projekt okuplja znanost i gospodarstvo, a gospodarstvenici kojima su logistički procesi dio svakodnevnog poslovanja, sudjeluju kao kreatori simulacija i kao procjenitelji pobjedničkog tima te na kraju provedenih simulacija daju svoj osvrt na tijek i rezultate simulacija. Simuliranjem se motiviraju studenti, aktivno se primjenjuju stečena znanja, te se razvijaju poslovne kompetencije za zapošljavanje. Glavni ciljevi logističkih simulacija su povezivanje gospodarstvenika, studenata i profesora, timski rad i suradnja te izlaganje studenata novim situacijama s vremenski ograničenim uvjetima te analiza vlastitih snaga i slabosti.

Zašto Logistički praktikum?
  • Motiviranje studenata
  • Aktivno primjenjivanje stečenih znanja
  • Razvijanje poslovnih kompetencija za zapošljavanje
  • Pristup praktičnom problemu sa logističkog stajališta
Što su benefiti gospodarstva?
  • Prijedlog mogućih rješenja određenog problema
  • Pomoć pri odabiru kvalitetnog potencijalnog kadra
  • Promocija poduzeća kroz sudjelovanje na ovakvim projektima
  • Povezivanje gospodarstva, studenata i znanstvenika