Preddiplomski studij

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvode se tri sveučilišna preddiplomska studijska programa u trajanju od tri godine (šest semestara):

 • Promet
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika te
 • Aeronautika.

Na sveučilišnom preddiplomskom studijskom programu Promet izvode se smjerovi:

 • Cestovni promet
 • Željeznički promet
 • Vodni promet
 • Zračni promet
 • Poštanski promet
 • Informacijsko-komunikacijski promet i
 • Gradski promet.

Na sveučilišnom preddiplomskom studijskom programu Inteligentni transportni sustavi i logistika izvode se smjerovi:

 • Inteligentni transportni sustavi i
 • Logistika.

Na sveučilišnom preddiplomskom studijskom programu Aeronautika izvode se moduli:

 • Pilot, s usmjerenjima: Civilni pilot i Vojni pilot te
 • Kontrola leta.
završilo
2165 studenata (po bolonjskom procesu)
upisano približno
1200 studenata