Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o.

Studentski zbor FPZ

Studentski zbor FPZ logotip

Naziv organizacije: Studentski zbor Fakulteta prometnih znanosti
Skraćeni naziv organizacije: SZFPZ
Sjedište udruge: Kampus Borongaj, Objekt 71, podrum

Kontakt: zborfpz@gmail.com, studentski.zbor@fpz.unizg.hr
Web stranica: https://www.fpz.unizg.hr/szfpz/
Facebook stranica: www.facebook.com/SZFPZ
Instagram stranica: www.instagram.com/szfpz

Svrha Studentskog zbora Fakulteta prometnih znanosti (SZFPZ) kao studentskog predstavničkog tijela jest da štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Fakulteta prometnih znanosti te predstavlja studente Fakulteta prometnih znanosti u sustavu visokog obrazovanja. Misija je uspostava samoodrživog, studentima usmjerenog, sustava za podršku i poticaj proaktivnom studiranju.

Djelatnosti zbora su:

 • unaprjeđenje studentskog života na Fakultetu prometnih znanosti
 • ispuniti potrebe i očekivanja svih studenata fakulteta
 • vizija je stvoriti snažno okruženje za studente koje stvara kvalitetne inženjere
 • pružiti potporu studentima po pitanju problema s kojima se susreću tijekom studiranja te omogućiti podizanje kvalitete njihovog studijskog procesa
 • pomoć studentima oko problema ili želja da se realizira studentski projekt
 • organizacija i uključivanje studenata u razne radionice, stručne seminare, događanja, putovanja, humanitarne akcije itd.
 • pokretanje projekata u suradnji s nastavnicima fakulteta
 • pomaganje studentima koji su došli na studentsku razmjenu
 • stvaranje novih prijateljstava i konekcija
 • osiguravati prava studenata na fakultetu
 • izglasavanje i suradnja s odborima vezanima za sport, tehničke resurse, ljudske potencijale, odnose s javnošću i suradnju s tvrtkama
 • sudjelovanje u promociji fakulteta
 • osiguravanje prostora i resursa potrebnih za kvalitetan rad studenata
 • suradnja i dobra komunikacija s Upravom fakulteta.

Pozivaju se svi studenti da sudjeluju u radu odbora koje je SZFPZ osnovao (suradnja s tvrtkama, odnosi s javnošću, ljudski resursi, tehnički resursi, sport).