Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

O studijima

Fakultet prometnih znanosti

Fakultet prometnih znanosti jedna je od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu pa kao takva baštini i povijest Sveučilišta koje je utemeljeno 23. rujna 1669. i najstarije je sveučilište u Hrvatskoj i u jugoistočnom dijelu Europe. Fakultet prometnih znanosti je jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu i djeluje 35 godina u sastavu Sveučilišta. Školovanje se danas provodi izvođenjem sveučilišnih studija, znanstvenog, istraživačkog i visokostručnog rada iz područja prometnog inženjerstva i tehnologije prometa. Uz postojeće studijske programe Promet, Inteligentni transportni sustavi i logistika te Aeronautika, Fakultet razvija nove studijske programe u suradnji s gospodarstvom. Postojeći nastavni plan i program, koji se izvodi prema Bolonjskom sustavu, provodi se na Fakultetu prometnih znanosti od 2005. godine sa svrhom ostvarenja usporedivosti, mobilnosti i boljeg profiliranja interesa studenata. Izvodi se na dvije razine studiranja i to kao trogodišnji preddiplomski (engl. bachelor), dvogodišnji diplomski (engl. master) studij i trogodišnji doktorski (engl. doctoral) studij. Na Fakultetu postoje i poslijediplomski specijalističke studiji „Gradski promet“, „Intermodalni transport“ i „Transportna logistika i menadžment“ koji traju jednu godinu.

Preddiplomski studij može upisati kandidat koji ispunjava uvjete definirane upisnim kriterijima koji se objavljuju svake godine. Preddiplomski studij završava stjecanjem akademskog naziva sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice inženjera/inženjerke prometa/aeronautike. Diplomski studij može upisati student koji je završio preddiplomski studij na Fakultetu prometnih znanosti ili na nekom drugom fakultetu iz tehničkog područja. U slučaju završetka preddiplomskog studija na drugom tehničkom fakultetu prijelaz se ostvaruje u prvoj godini diplomskog studija polaganjem razlikovnih predmeta. Pravo upisa na poslijediplomski specijalistički ili doktorski studij imaju pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem u području tehničkih znanosti. Akademski naziv nakon završetka diplomskog studija je magistar/magistra inženjer/inženjerka prometa/aeronautike, nakon završetka specijalističkih studija sveučilišni/sveučilišna specijalist/specijalistica, a nakon završetka doktorskog studija doktor/doktorica znanosti.

Akademske i osobne kompetencije definirane su na različitim razinama (predmeta i studijskog programa) za sve studijske programe Fakulteta. Osnovne odrednice studijskih programa Fakulteta:

  • ukupan broj ECTS bodova preddiplomskog studija je 180, a diplomskog studija 120, specijalističkog studija 60, a doktorskog studija 180
  • izborni predmeti čine 14 do 20% ECTS bodova na preddiplomskoj razini (ovisno o smjeru studija), dok na diplomskoj izborni predmeti čine 24% ECTS bodova, osim na studiju Aeronautika 59% ukupne tjedne obveze studenta u nastavi iznose 25-30 sati svi predmeti su jednosemestralni i
  • za svaki predmet definiran je primjeren broj kompetencija odnosno ishoda učenja.
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet