Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Prijediplomski studij

Prijediplomski
studij

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvode se tri sveučilišna prijediplomska studijska programa u trajanju od tri godine (šest semestara):

  • Promet
  • Inteligentni transportni sustavi i logistika te
  • Aeronautika.

Na sveučilišnom prijediplomskom studijskom programu Promet izvode se smjerovi:

Na sveučilišnom prijediplomskom studijskom programu Inteligentni transportni sustavi i logistika izvode se smjerovi:

Na sveučilišnom prijediplomskom studijskom programu Aeronautika izvode se smjerovi:

  • Pilot, s usmjerenjima: Civilni pilot i Vojni pilot te
  • Upravljanje zračnim prometom, s usmjerenjima: Kontrola zračnog prometa i Vojna kontrola zračnog prometa.
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice