Klikni s PROMETOM i ostvari karijeru Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja ZIRP 2022 Centar za promet i logistiku d.o.o.

Prijediplomski studij


Proces prijave kandidata za upis na 1. godinu prijediplomskog sveučilišnog studija započinje prijavom preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko mrežne stranice www.postani-student.hr

Navedeno se odnosi i na kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine, s tim da oni nisu obavezni polagati ispite državne mature, ali ako ih polože, donose im dodatne bodove. Više o prijavama (načinu, datumima, dokumentima i s odgovorima na sva Vaša pitanja) naći ćete na poveznici Agencije za znanost i visoko obrazovanje: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama

Uvjeti upisa objavljeni su u Natječaju za upis studenata na 1. godinu prijediplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2022./2023. koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon što završi postupak odabira željenog učilišta i kandidat dobije upisni broj potrebno je još i upisati se.
Dobiveni upisni broj na ljetnom roku nije moguće koristiti prilikom upisa u jesenskom upisnom roku.

U slučaju da upisna kvota ne bude popunjena u ljetnom roku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava. Sve termine prijava pratiti preko internetskih stranica www.postani-student.hr kao i mrežne stranice Fakulteta prometnih znanosti (www.fpz.unizg.hr)

Kandidatu koji potvrdi namjeru upisa, a iz neopravdanih razloga upis ne realizira, Fakultet ostavlja mogućnost naplate oportunitetnih troškova u iznosu jedne godišnje školarine (8.400,00 kn).

Fakultet prometnih znanosti izvodi 3 studijska programa na prijediplomskoj razini studija: Studiji:

 1. PROMET (prijediplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine)
 2. INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA (prijediplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine)

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe navedene pod 1. i 2. (za redovite i izvanredne studente) sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja.

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (B razina)do 400 bodova
  • Fizika*do 200 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  • osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili prometne struke.
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Napomena: učenici koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.
Konačna objava rezultata za ljetni rok je 18. srpnja 2022., odnosno za jesenski rok: 19. rujna 2022.
Upisi za ljetni rok 19., 20. i 21. srpnja 2022., odnosno za jesenski rok: 20. i 21. rujna 2022.

 1. AERONAUTIKA (prijediplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine)
DODATNA PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA – 7. rujna 2022.

Usmena provjera engleskog jezika za akademsku godinu 2022./2023. u jesenskom roku održat će se u srijedu, 7.9.2022. na daljinu (online) preko zoom-a na poveznici https://us02web.zoom.us/j/89381850873 prema dolje navedenom rasporedu:

Molimo kandidate da osiguraju uvjete za ispitivanje na daljinu.

Dakle, prije spajanja provjeriti radi li vam kamera i zvučnik te jeste li u prostoru u kojem vas nitko neće ometati 5-10 minuta. Preporučamo spajanje preko računala, a ne mobitela. Također vas molimo da budete spremni spojiti se i par minuta prije vašeg termina.

Ako je netko od kandidata spriječen pristupiti u dolje navedeno vrijeme, može tražiti promjenu termina e-mailom na ifrancetic@fpz.unizg.hr

DODATNA PROVJERA ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA - 7.9.2022.

Moduli: civilni pilot, vojni pilot, kontrola letenja

Specifičnost studija aeronautike je da se preko studijskih programa prijediplomskog studija (moduli) provodi osposobljavanje pilota i kontrolora zračnog prometa prema certificiranim programima osposobljavanja od strane hrvatskih i europskih zrakoplovnih vlasti. Na taj način studenti pored završenog studija imaju mogućnost stjecanja uvjeta za polaganje odgovarajućih ovlaštenja i dozvola za rad, bilo kao piloti zrakoplova, bilo kao kontrolori zračnog prometa. Iako ovaj segment tvori primarni dio prijediplomskog studijskog programa, on ne predstavlja uvjet studiranja, pa postoji mogućnost izbora studenata da završe studij aeronautike prema ponuđenim modulima (civilni pilot, vojni pilot, kontrolor leta), a da ne steknu uvjete za polaganje ovlaštenja. Neovisno o odabiru načina studiranja kroz studij aeronautike, studenti završetkom studija također stječu međunarodno definiranu razinu znanja, vještina i sposobnosti koje omogućuju obavljanje navedenih visokostručnih zanimanja.

3a. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program naveden pod 3. (za REDOVITE STUDENTE na sva tri modula) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 500 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Matematika (viša razina)do 300 bodova
  • Engleski jezikdo 200 bodova
  • Fizika*do 100 bodova
   *Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
  • zdravstveni kriterij
  • usmeni ispit iz Engleskog jezika
   *Provjera posebnih sposobnosti je ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
  1. osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika
   IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Specifičnost upisa na studij aeronautike sastoji se u posebnim preduvjetima za upis, a to su:

 • odgovarajući liječnički pregled i
 • usmena provjera znanja engleskog jezika.

S obzirom na to da liječnički pregled i usmena provjera znanja engleskog jezika predstavljaju eliminacijski kriterij pri formiranju rang listi, navedeno je potrebno obaviti u sklopu razredbenog postupka i prijave za upis (odnosno potvrde upisa od strane kandidata).

Svi kandidati koji prijavljuju studij Aeronautika (svi moduli) dužni su se prijaviti za provjeru engleskog jezika na obrascu "Prijava za test sposobnosti". Popunjeni obrazac (s dokazom uplate troškova u iznosu od 150,00 kuna, za dodatnu provjeru sposobnosti) kandidat dostavlja:

 • elektroničkom poštom na adresu: referada@fpz.unizg.hr
 • faksom na broj 01/2380-252
 • ili ga osobno donijeti u studentsku službu Fakulteta (Vukelićeva 4).

Primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju stranice.

Usmena provjera znanja engleskog jezika provodi se prema prema rasporedu koji objavljuje Fakultet temeljem pristiglih prijava. Provjeru provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove usmene provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata.

Liječnički pregled za civilne pilote i kontrolore leta obavlja se o vlastitom trošku u jednom od ovlaštenih zrakoplovno-medicinskih centara za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja.

Lista važećih zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) kontinuirano se obnavlja na web stranicama HACZ (http://www.ccaa.hr/hrvatski/medicinski-centri_75/)

Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je dostaviti najkasnije do 24. lipnja 2022. godine, odnosno za jesenski rok do 5. rujna 2022.

Kandidati za modul vojni pilot prijavljuju studij i preko projekta Kadet kojeg vodi Ministarstvo obrane https://www.morh.hr/kadeti-piloti-at/.

VAŽNI DATUMI (STUDIJ AERONAUTIKA):

 • prijave za provjeru engleskog jezika – do 20. lipnja 2022. (jesenski rok do 1. rujna 2022.)
 • svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti – dostaviti ju do 24. lipnja 2022., tj. za jesenski rok do 1. rujna 2022.
 • provjera znanja engleskog jezika: 29. i 30. lipnja 2022. prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta. U jesenskom roku – usmena provjera engleskog jezika održat će se 7. rujna 2022.
 • unos rezultata u NiSpVU: do 8. srpnja 2022., odnosno za jesenski upisni rok do 14. rujna 2022.
 • eventualne žalbe: moguće je uputiti putem e-pošte (referada@fpz.unizg.hr) do 10. srpnja 2022., odnosno, u jesen do 16. rujna 2022.
 • unos konačnih ispravaka: 11. srpnja 2022. do 12:00 sati, odnosno u jesenskom roku do 17. rujna 2022.

3b. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program naveden pod 3 (ZA IZVANREDNE STUDENTE NA SMJERU KONTROLA LETA) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.

 • Na temelju uspjeha u srednjoj školi
  do 400 bodova
 • Na temelju provjere posebnih sposobnosti koje predstavljaju ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
  dozvola kontrolora zračnog prometa koju je izdala ovlaštena agencija za civilno zrakoplovstvo

Kandidati za upis na studij Aeronautike - modul kontrola leta u statusu izvanrednog studenta se ne prijavljuju putem stranice www.postani-student.hr, već prijavu šalju u Studentskoj službi Fakulteta putem e-adrese: referada@fpz.unizg.hr

Kandidati kod prijave trebaju dostaviti:

 • domovnicu
 • rodni list
 • ocjene svih predmeta iz svih razreda srednje četverogodišnje škole
 • presliku dozvole kontrolora zračnog prometa koju je izdala ovlaštena agencija za civilno zrakoplovstvo.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti u razdoblju od 1. srpnja do 1. rujna 2022.

Rang lista: 12. rujna 2022.
Žalbe: do 13. rujna 2022. do 13 sati
Konačna rang lista: 13. rujna 2022. do 15 sati
Upisi: 14. i 15. rujna 2022.

Prilikom upisa kandidat prilaže:

 1. Domovnicu (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 2. Rodni list (neovjerena fotokopija uz original na uvid)
 3. Jednu fotografiju 4x6 cm
 4. Potvrdu o uplati troškova upisnine u iznosu od 350 kn (primjer uplatnice s potrebnim podacima nalazi se u prilogu na kraju ove stranice)
 5. Original svjedodžbe o završenom školovanju (na uvid) + kopiju svjedodžbe (ostaje na Fakultetu; ne treba ovjeravati) Kandidati koji do upisa neće imati svjedodžbu dužni su ju dostaviti prilikom preuzimanja studentske iskaznice (X-ice)
 6. Potvrdu o prebivalištu (kandidati čije je prebivalište izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije)
 7. Presliku osobne iskaznice – obje strane (kandidati čije je prebivalište u Gradu Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji)
 8. Ispunjen i ispisan UPISNI LIST (Upisni list nalazi se u prilogu na dnu stranice)
 9. Ispunjen i ispisan obrazac za Odabir izbornog kolegija (nalazi se u prilogu na dnu stranice, a popunjavaju ga samo studenti studija PROMET I INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA)
 10. Ispunjen i potpisan obrazac PRIVOLA
 11. Izvanredni studenti i redoviti studenti koji u akademskoj godini 2022./2023. ne upisuju prvi puta 1. godinu studija – prilažu dokaz o uplati troškova školarine koja iznosi 8.400,00 kn, a plativa je u 2 obroka (polovica iznosa prilikom upisa, druga polovica do 1. ožujka 2023. godine
 12. Studenti koji u akademskog godini 2022./2023. ne upisuju 1. godinu prvi puta u statusu redovitog studenta, kod upisa dužni su priložiti ISPISNICU i POTVRDU o broju potrošenih semestara u statusu redovitog studenta sa fakulteta s kojeg dolaze.
 13. Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60% i većim trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj invaliditeta izdanu od strane nadležne institucije
Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)
Naziv dokumenta Datum objave

Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2022./2023. upisivati:

 • 2. godinu prijediplomskog studija
 • ponavljanje 1. godine s kolegijima iz 2. godine
 • ponavljanje 2. godine s kolegijima iz 3. godine studija (pratiti obavijest i pod UPISI -> prijediplomski -> 3. godina)

obavljat će se u sljedećim terminima:

 • od 4. do 15. srpnja 2022. (za redovite i izvanredne studente koji su ispunili uvjete za upis 2. godine studija i studente koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
 • od 29. kolovoza do 28. rujna 2022.

Upisni obrasci dostupni na Merlinu

Prijave na interni natječaj za izbor smjera prijediplomskog studija PROMET (smjerovi: Cestovni, Gradski, Informacijsko-komunikacijski, Poštanski, Vodni, Zračni i Željeznički) i prijediplomskog studija ITS I LOGISTIKA (smjerovi: Inteligentni Transportni Sustavi i Logistika) putem sustava Merlin do 8. srpnja 2022. godine (https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=79989)
Prijavi se može priložiti ugovor ili potvrda stipenditora/kreditora, ukoliko on ima poseban zahtjev za upis određenog smjera putem studentske službe fakulteta.
Student popunjava anketu za odabir smjera studija koja predstavlja prijavu na interni natječaj prema prioritetu izbora smjera. Prvi izbor označava najviši prioritet.

Obvezu izbora smjera imaju svi studenti koji u ak. godini 2022./2023. prvi puta upisuju kolegije treće godine studija. Studenti koji su u akademskoj godini 2021./2022. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija, ne trebaju se prijavljivati na interni natječaj za izbor smjera.

Ako je broj prijavljenih studenata veći od upisne kvote smjera primjenjuju se sljedeći kriteriji za razvrstavanje studenata:

 1. Rang lista formira se temeljem prosjeka ocjena i ECTS bodova uključujući i godine studija. Podaci se uzimaju iz Informacijskog sustava visokog učilišta (ISVU)
 2. Odgovarajuća potvrda stipenditora/kreditora da stipendist upiše određeni smjer
 3. Završena odgovarajuća srednja škola
  Razvrstavanje studenata po smjerovima obavlja Povjerenstvo za provedbu upisa studenata uz konzultacije s voditeljima smjerova na temelju zaprimljenih prijava i kriterija.
  U slučaju da se studentu ne može ispuniti odabir smjera pod A, svrstat će se u smjer koje je izabrao pod B, a ako i to ne može, svrstat će se pod C.

Upisi studenta koji će u akademskoj godini 2022./2023. upisivati:

 • određeni smjer 3. godine prijediplomskih studija.
 • ponavljanje druge godine studija s predmetima treće godine studija

obavljat će se u sljedećim terminima:

 • od 4. do 15. srpnja 2022. (Studenti koji su u akademskoj godini 2021./2022. upisali predmete određenog smjera studija u statusu ponovljenog upisa druge godine studija i koji neće ništa polagati u rujanskom ispitnom roku)
 • od 29. kolovoza do 28. rujna 2022.

Upisni obrasci dostupni su na Merlinu