Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Djelatnik

Andrej Smodlaka, prof. eng. jezika
Andrej Smodlaka, prof. eng. jezika
Predavač

Samostalne katedre
Katedra za strane jezike
1-1, Objekt 70, ZUK Borongaj
Konzultacije
Utorak 12:00 - 13:00
1-1, Objekt 70, ZUK Borongaj
Četvrtak 13:00 - 14:00
1-1, Objekt 70, ZUK Borongaj
Izmijenjeno: 04.11.2022
Konzultacije "... u mjesecu" obavljaju se isključivo uz prethodnu najavu e-mail porukom na adresu nastavnika barem dan ranije. Termin je predviđen za studente na izvanrednom studiju.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet