Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Djelatnik

doc. dr. sc. Dario Babić
doc. dr. sc. Dario Babić
Docent
Prodekan za znanost i vanjsku suradnju

Zavod za prometnu signalizaciju
Ispitni laboratorij Zavoda za prometnu signalizaciju
P-1, Glavna zgrada, Kušlanova 2
1.10, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Konzultacije
Utorak 09:00 - 11:00
1.10, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Srijeda 09:00 - 11:00
1.10, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
1. ponedjeljak u mjesecu 16:00 - 18:00
1.10, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Izmijenjeno: 06.10.2022
Konzultacije "... u mjesecu" obavljaju se isključivo uz prethodnu najavu e-mail porukom na adresu nastavnika barem dan ranije. Termin je predviđen za studente na izvanrednom studiju.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet