Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Djelatnik

prof. dr. sc. tech. Doris Novak
prof. dr. sc. tech. Doris Novak
Redoviti profesor, prvi izbor
Prodekan za studijske programe i upravljanje kvalitetom

Zavod za aeronautiku
Katedra za avioniku i navigaciju
Referada PDS, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Konzultacije
Ponedjeljak 11:00 - 12:00
Referada PDS, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Četvrtak 11:00 - 12:00
Referada PDS, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
1. četvrtak u mjesecu 16:00 - 17:00
Referada PDS, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Izmijenjeno: 06.10.2020
Konzultacije "... u mjesecu" obavljaju se isključivo uz prethodnu najavu e-mail porukom na adresu nastavnika barem dan ranije. Termin je predviđen za studente na izvanrednom studiju.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice