Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Djelatnik

Lahorka Crnković, prof.
Lahorka Crnković, prof.
Viši predavač
Voditelj katedre

Samostalne katedre
Katedra za strane jezike
Soba 8, Objekt 69, ZUK Borongaj
Konzultacije
Ponedjeljak 10:00 - 11:30
Soba 8, Objekt 69, ZUK Borongaj
Utorak 11:00 - 12:30
Referada PDS, Upravna zgrada, Vukelićeva 4
Izmijenjeno: 09.10.2022
Konzultacije "... u mjesecu" obavljaju se isključivo uz prethodnu najavu e-mail porukom na adresu nastavnika barem dan ranije. Termin je predviđen za studente na izvanrednom studiju.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet