Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Djelatnik

dr. sc. Marijana Greblički
dr. sc. Marijana Greblički
Viši predavač

Samostalne katedre
Katedra za primijenjenu matematiku i statistiku
P-3, Objekt 71, ZUK Borongaj
Konzultacije
Ponedjeljak 07:15 - 08:00
Amfiteatar, Objekt 69, ZUK Borongaj
Utorak 17:00 - 17:45
P-3, Objekt 71, ZUK Borongaj
Četvrtak 15:00 - 15:45
P-3, Objekt 71, ZUK Borongaj
Izmijenjeno: 03.10.2022
Konzultacije "... u mjesecu" obavljaju se isključivo uz prethodnu najavu e-mail porukom na adresu nastavnika barem dan ranije. Termin je predviđen za studente na izvanrednom studiju.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet