Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Djelatnik

prof. dr. sc. tech. Mario Šafran
prof. dr. sc. tech. Mario Šafran
Redoviti profesor, prvi izbor

Zavod za transportnu logistiku
Katedra za distribucijsku logistiku
P-6, Objekt 71, ZUK Borongaj
Konzultacije
Ponedjeljak 10:00 - 12:00
P-6, Objekt 71, ZUK Borongaj
Srijeda 10:00 - 12:00
P-6, Objekt 71, ZUK Borongaj
1. ponedjeljak u mjesecu 16:00 - 18:00
P-6, Objekt 71, ZUK Borongaj
Izmijenjeno: 27.08.2018
Konzultacije "... u mjesecu" obavljaju se isključivo uz prethodnu najavu e-mail porukom na adresu nastavnika barem dan ranije. Termin je predviđen za studente na izvanrednom studiju.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice