Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Obavijest o nastupnom predavanju
Fakultet prometnih znanosti, 13.01.2023, 17:00

Nastupno predavanje u postupku izbora puk. Borislava Mamuta, dipl. uč. u naslovno nastavno zvanje predavača u Interdisciplinarnom znanstvenom području, polje Vojno-obrambene i sigurnosno obavještajne znanosti i umijeća, održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Zrakoplovna navigacija IV, na diplomskom studiju Aeronautika u ponedjeljak 23. siječnja 2023. u 12:00 sati na kampusu Borongaj, objekt 70, dvorana D3.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet