Return to home page
Promet - Traffic&Transportation International Cooperation and Mobility ZIRP Conference Centre for Traffic and Logistics Ltd. SKAI LABS Ltd.

Obavijest o nastupnom predavanju
Fakultet prometnih znanosti, 13.01.2023, 17:00

Nastupno predavanje u postupku izbora puk. Borislava Mamuta, dipl. uč. u naslovno nastavno zvanje predavača u Interdisciplinarnom znanstvenom području, polje Vojno-obrambene i sigurnosno obavještajne znanosti i umijeća, održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Zrakoplovna navigacija IV, na diplomskom studiju Aeronautika u ponedjeljak 23. siječnja 2023. u 12:00 sati na kampusu Borongaj, objekt 70, dvorana D3.

Contact
info
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Department of Traffic Signalling
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centre for Traffic and Logistics Ltd.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP International Cooperation and Mobility Quality Management Committee Udruga bivših studenata FPZ-a

Recomended links
Certificates
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet