Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Sudjelovanje Fakulteta prometnih znanosti na sajmu tehnologije Intertraffic Amsterdam 2022.
Fakultet prometnih znanosti, 05.04.2022, 07:35

Naslovna Intertraffic.jpg

Predstavnici Fakulteta prometnih znanosti sudjelovali su na konferenciji i sajmu tehnologije Intertraffic Amsterdam 2022. Intertraffic je održan u razdoblju od 29. ožujka do 1. travnja 2022. u Amsterdamu, Nizozemska (prostorije Amsterdam RAI centra). 

Intertraffic je najveći svjetski sajam koji okuplja stručnjake iz područja industrije prometa, prometne sigurnosti, pametne mobilnosti i parkiranja. Sajam se održao u potpuno normalnim uvjetima, bez vidljivih epidemioloških mjera, a među više od 800 izlagača iz 160 zemalja svijeta bilo je prisutno i par tvrtki iz Republike Hrvatske (Pismorad d.o.o., TELEGRA d.o.o., Infoart d.o.o., PENTA d.o.o. i dr.).

U sklopu sajma, organizirana je konferencija koja se održavala sva četiri dana u prostorijama Amsterdam RAI centra. Teme konferencije su bile usmjerene ka inovativnim pristupima u rješavanju ekološke, prostorne, sigurnosne i dr. problematike nastale kao rezultat prometnog sektora. U sklopu konferencije, odnosno dijela namijenjenom transferu znanja, organizirano je preko 120 sesija.

Konferencija/sajam sudionicima je osim upoznavanja sa novitetima u prometnom sektoru, pružila priliku upoznavanja s predstavnicima razvojnih tvrtki i industrija, stručnjacima iz područja prometa i ostalih srodnih znanosti, predstavnicima gradova i donositeljima odluka.

Temeljna korist odlaska na putovanje za projekt „UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti“ su nova iskustva i zaključci koja su sudionici stekli te upoznavanje sa mogućnostima i usmjerenjem razvoja najmodernijih tehnologija u sektoru prometa, a koja će biti prenijeta na radionice sa studentima, mladima i djecom, kao i ostalim aktivnostima unutar projekta. Također, sudionici su imali priliku upoznati se sa tehnologijom i radom uređaja koji se planiraju nabaviti kroz projekt, što će ujedno olakšati rukovanje, a samim time i podići kvalitetu radionica na kojima će se ista predstavljati, odnosno primjenjivati.

O konferenciji i sajmu tehnologije Intertraffic Amsterdam više pročitajte ovdje: https://www.intertraffic.com/amsterdam/

Više o projektu „UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti“  pročitajte ovdje:

https://www.door.hr/project/urbanstem-za-gradove-i-zajednice-buducnosti/

https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/urbanstem-za-gradove-i-zajednice-buducnosti/

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet