Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.
Zapošljivost alumna Fakulteta prometnih znanosti
Fakultet prometnih znanosti, 04.05.2023, 13:00

FPZ_Zapošljivost_2023.jpeg

S ciljem kontinuiranog praćenja kvalitete studijskih programa i njihove komplementarnosti s trenutnim i budućim potrebama tržišta rada, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu posebnu pažnju posvećuje praćenju zapošljivosti svojih alumna. Praćenje zapošljivosti alumna provodi se kroz analize službenih podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) o registriranoj nezaposlenosti i cikličkim anketnim ispitivanjem na skupu alumna Fakulteta. Službeni podaci HZZ-a o registriranoj nezaposlenosti na dan 31. prosinca 2022. godine ukazuju na visoku opću stopu procijenjene zapošljivosti fakultetskih alumna, te relativno visoke stope zapošljivosti po pojedinim studijskim programima. Više o zapošljivosti završenih studenata Fakulteta prometnih znanosti potražite u privitku.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice