Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Diplomski studij

Završilo

1.924 studenata
(od 2005. do danas, po bolonjskom procesu)


Upisano

približno 421 studenata

Ažurirano: 30. rujna 2023.

Diplomski
studij

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvode se tri sveučilišna diplomska studijska programa u trajanju od dvije godine (četiri semestra):

 • Promet
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika te
 • Aeronautika.

Na sveučilišnom diplomskom studijskom programu Promet izvode se smjerovi:

 • Cestovni promet
 • Željeznički promet
 • Vodni promet
 • Zračni promet
 • Poštanski promet
 • Informacijsko-komunikacijski promet i
 • Gradski promet.

Na sveučilišnom diplomskom studijskom programu Inteligentni transportni sustavi i logistika izvode se smjerovi:

 • Inteligentni transportni sustavi i
 • Logistika.
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet