Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Posebne upisne kvote

Opći uvjeti upisa objavljeni su u Natječaju za upis studenata na prvu godinu prijediplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024., točka 5.

Za upis prve godine na sveučilišnim prijediplomskim studijima u akademskoj godini 2023./2024. odobrene su posebne upisne kvote za upis Hrvata izvan Republike Hrvatske – ukupno 6 upisnih mjesta.

UVJETI UPISA:

Završena četverogodišnja srednja škola i da je potrebno poznavanje hrvatskoga jezika jer se studijski programi izvode isključivo na hrvatskom jeziku (minimalno B2 razina).

Prijavu za upis kandidati podnose putem obrasca „Prijava za upis u prvu godinu prijediplomskog studija u ak. god. 2023./2024. u upisnoj kvoti – (odabrati kojoj)“ objavljenim na dnu stranice uz ovjerenu presliku dokumentacije navedenu na obrascu.

Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije u za to nadležnim institucijama (Agencija za odgoj i obrazovanje ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ovisno o završenom srednjoškolskom obrazovanju)

STUDIJSKI PROGRAMI I BODOVANJE:

Rang-lista prijavljenih kandidata za pojedini studijski program sastavlja se na sljedeći način:

Za studije: PROMET i INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI I LOGISTIKA

 1. temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobiveni produkt množi sa 100. Za pristupnike kojima su ocjene iskazivane na drugačiji način nego u Republici Hrvatskoj (od 2 do 5), ocjene će se kod kvalifikacijskog postupka vrjednovati na način kao u hrvatskom obrazovnom sustavu.
  Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti je 500.
 2. temeljem dodatnih učenikovih postignuća
  osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika ili predmeta prometne struke - maksimalni broj bodova

Za studij AERONAUTIKA (moduli: kontrola letenja i civilni pilot)

 1. temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobiveni produkt množi sa 100. Za pristupnike kojima su ocjene iskazivane na drugačiji način nego u Republici Hrvatskoj (od 2 do 5), ocjene će se kod kvalifikacijskog postupka vrjednovati na način kao u hrvatskom obrazovnom sustavu.
  Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti je 500.
 2. temeljem provjere posebnih sposobnosti**
  • zdravstveni kriterij (liječnički pregled)
  • usmeni ispit iz Engleskog jezika

**Provjera posebnih sposobnosti je ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS (obavezno  popuniti Prijavu za test sposobnosti dostupnu na mrežnoj stranici Fakulteta i poslati ju Studentskoj službi zajedno sa Prijavom za upis na 1. godinu)

Liječnički pregled za civilne pilote i kontrolore leta obavlja se o vlastitom trošku u jednom od ovlaštenih zrakoplovno-medicinskih centara za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja.

Lista važećih zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) kontinuirano se obnavlja na web stranicama HACZ (https://www.ccaa.hr/file/1636d8b2c9ab6db4ed9ce13af906314a3f62)

Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je dostaviti Studentskoj službi najkasnije do 14. srpnja 2023.

Usmena provjera znanja engleskog jezika provodi se također prije upisa na studij, prema prijavama kandidata i o vlastitom trošku, a prema rasporedu termina koje objavljuje Fakultet. Provjeru provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove usmene provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata.

 1. temeljem dodatnih učenikovih postignuća
  osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika - maksimalan broj bodova

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se dostavljaju Studentskoj službi Fakulteta putem e-pošte referada@fpz.unizg.hr

 • za ljetni rok - do 14. srpnja 2023.
 • za jesenski rok (ukoliko ostane slobodnih mjesta) - do 15. rujna 2023.

Uz prijavu potrebno je priložiti ovjerene preslike dokumenata:

 1. Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Pantovčak 258, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr)
 2. Dokaz državljanstva pod kojim se kandidat prijavljuje (preslika putovnice ukoliko kandidat nema OIB)
 3. Svjedodžbe zadnja četiri razreda srednje škole
 4. Završnu svjedodžbu
 5. Rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije potrebno je dostaviti najkasnije do upisa. (U slučaju da Rješenje ne bude gotovo do tada, kandidat se upisuje uvjetno do dostave Rješenja.)

Rang lista prijavljenih kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta 17. srpnja 2023., odnosno za jesenski rok – 18. rujna 2023.

Eventualne žalbe moguće je uputiti pismeno putem e-pošte (referada@fpz.unizg.hr) za ljetni rok: 18. srpnja 2023. do 12:00 sati; jesenski rok: 19. rujna 2023. do 12:00 sati.

Upisi: 19. srpnja 2023., odnosno u jesenskom roku: 20. rujna 2023.

Za upis je potrebno popuniti obrasce dostupne na dnu mrežne stranice pojedinog studijskog programa.

Za ostale upite slobodno se obratite Studentskoj službi Fakulteta putem e-pošte: referada@fpz.unizg.hr ili telefonski +385 1 238 0202

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ

U akademskoj godini 2023./2024. odobrene su posebne upisne kvote za Ukrajinske državljane pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj.

Pravo upisa u statusu redovitih studenata u posebnoj kvoti mogu ostvariti osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da imaju već ostvareno priznavanje stečene kvalifikacije odgovarajuće razine ili je utvrđena mogućnost priznavanja iste.

Prijave ovih kandidata zaprimat će se na isti način i u istim rokovima kao i za Hrvatske državljane i državljane EU, ali će za njih biti objavljena posebna upisna lista. (https://www.fpz.unizg.hr/hr/studiji-i-upisi/diplomski-studij)

Kvota za upis: 12 (Promet – 5 mjesta, ITSL – 5 mjesta, Aeronautika – 2 mjesta)

Uz prijavu kandidati dostavljaju ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

 • potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u RH izdanu od strane MUP-a
 • dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ukoliko kandidat ne posjeduje OIB)
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 • potvrdu o znanju B2 razine hrvatskog jezika ili upisanom tečaju hrvatskog jezika

Dokumenti izdani na stranom jeziku moraju imati prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

Za eventualne upite slobodno se obratite Studentskoj službi Fakulteta putem e-pošte: referada@fpz.unizg.hr ili telefonski +385 1 238 0202.

Napomena: za popunjavanje obrazaca Odabir izbornog kolegija potrebno je nakon otvaranja dokumenta načiniti sljedeće (odabrati OPTIONS->enable this content->OK)

Naziv datotekeDatum objave
11. lipnja 2022.
16. svibnja 2023.
11. lipnja 2022.
11. lipnja 2022.

Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet