Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Poslijediplomski studij

Doktoriralo

105
po starom nastavnom planu i programu prije bolonjskog procesa

55
doktorski studij
Tehnološki sustavi u prometu i transportu


Trenutno upisano

84
doktorski studij
Tehnološki sustavi u prometu i transportu

19
po novom nastavnom planu i programu,
doktorski studij Promet

Poslijediplomski studij
O studiju
Voditelj doktorskog studija
prof. dr. sc. Doris Novak
Tajnica doktorskog studija
Lahorka Crnković, v. pred.

Zadaće doktorskog studija Promet na Fakultetu prometnih znanosti su stvaranje novih i relevantnih znanja i spoznaja te njihova primjena i obrazovanje istraživača u području tehničkih znanosti, polju tehnologije prometa i transporta. Naglasak je stavljen na osposobljavanje doktoranada za samostalan, istraživački i interdisciplinarni pristup problemima, za samostalno istraživanje te za kritičko ocjenjivanje drugih, stjecanje znanja, iskustva i vještina, koje moraju omogućiti doktorima znanosti kreativno i na istraživanju utemeljeno rješavanje složenih društvenih i gospodarskih problema u znanstvenom polju tehnologije prometa i transporta.

Doktorski studij temelji se na strukturiranom studijskom programu koji je organiziran na način da se doktorandi od prvog semestra pa sve do obrane doktorata pridružuju istraživačkim skupinama koje djeluju na Fakultetu. Pritom se izobrazba provodi kroz dva obrazovna procesa. Prvi, proces poučavanja koji uključuje nastavu iz obaveznih i izbornih predmeta koji su definirani u okviru modula (modul obaveznih predmeta i modul izbornih predmeta). Drugi, istraživački proces se provodi kroz istraživački seminar. Ta dva procesa se odvijaju paralelno, pri čemu je istraživanje zastupljeno od samog početka programa. Zato je osnovno obilježje doktorskog studija istraživanje i učenje kroz istraživanje. Pored toga doktorski studij se temelji na internacionalizaciji, transparentnosti, međunarodnim mjerilima kvalitete i međunarodnoj konkurentnosti. Završetkom studija doktor znanosti je osposobljen za rad znanstveno-nastavnim i znanstveno-istraživačkim institucijama, razvojnim institutima i istraživačkim centrima velikih tvrtki u javnom i privatnom sektoru, te u prometnim tvrtkama svih veličina.

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvodi se poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje Tehnologija prometa i transport u trajanju od tri godine (studij u punom radnom vremenu) ili studij s produženim trajanjem istraživačkog rada, u trajanju od pet godina (studij s dijelom radnog vremena)

  • Promet.

Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izvode se poslijediplomski specijalistički studiji iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje Tehnologija prometa i transport u trajanju od jedne godine (dva semestra)

  • Gradski promet
  • Intermodalni transport i
  • Transportna logistika i menadžment.
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet