Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Laboratoriji

LABORATORIJI FAKULTETA

Jedna od glavnih razvojnih odrednica Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je prilagodba svih aktivnosti Fakulteta sve značajnijim tehnološkim promjenama u primijeni naprednih tehnologija u prometu, transportu, logistici i aeronautici. Značajan doprinos toj prilagodbi daje upravo razvoj i jačanje fakultetskih laboratorija.

Fakultet prometnih znanosti danas ima ukupno 22 laboratorija. Laboratoriji su raspoređeni na 13 zavoda koji su ujedno i uspostavljeni kao istraživačke skupine Fakulteta i četiri samostalne katedre. Četiri laboratorija imaju akreditaciju ili certifikat vanjskih tijela, a jedan laboratorij je zajednički laboratoriji Fakulteta i partnera iz gospodarstva.

Laboratoriji fakulteta čine jedan od temeljnih materijalnih i tehničkih resursa za nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne aktivnosti na fakultetu. U laboratorijima se održava nastava iz mnogih kolegija na prijediplomskom i diplomskom studiju, a rad na istraživačkom seminaru u laboratoriju čini osnovu fakultetskog doktorskog studija "Promet". Najvažnija istraživanja u sklopu nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima fakultet sudjeluje kao nositelj ili partner provodi se upravo u fakultetskim laboratorijima. U velikom broju laboratorija, posebno onim certificiranim od vanjskih tijela provode sa analize i ispitivanja za partnere iz gospodarstva i javne uprave, kako u Republici Hrvatskoj tako i širom Europe i svijeta.

Katalog laboratorijske opreme služi za informiranje studenata, posebice doktoranada, te nastavnika, znanstvenika i istraživača Fakulteta o postojanju različite opreme čime se unapređuje planiranje i izvođenje nastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada. Uz to, prikaz opremljenosti Fakulteta instrumentima, uređajima programskim paketima i drugim alatima omogućava postojećim i potencijalnim partnerima iz drugih visokoškolskih i znanstveno-istraživačkih ustanova te gospodarstva bolji uvid u mogućnosti Fakulteta i služi za poticanje suradnje u radu na zajedničkim projektima.

Popis laboratorija:

 1. Ispitni laboratorij Zavoda za prometnu signalizaciju
 2. Laboratorij za aerodinamiku
 3. Laboratorij za gradski promet
 4. Laboratorij za inteligentne transportne sustave
 5. Laboratorij za ispitivanja u aerotehnici
 6. Laboratorij za kontrolu zračne plovidbe
 7. Laboratorij za modeliranje i optimiranje informacijsko-komunikacijskih mreža i usluga
 8. Laboratorij za modeliranje i simulacije u zračnom prometu / upravljanje zračnim prometom
 9. Laboratorij za modeliranje i simulacije željezničkih sustava
 10. Laboratorij za planiranje i modeliranje u cestovnom prometu
 11. Laboratorij za planiranje i modeliranje u vodnom prometu
 12. Laboratorij za primijenjenu ergonomiju u prometu
 13. Laboratorij za prometno-tehnička vještačenja
 14. Laboratorij za razvoj i primjenu informacijsko-komunikacijskih pomoćnih tehnologija
 15. Laboratorij za sigurnost i forenzičku analizu informacijsko-komunikacijskog sustava
 16. Laboratorij za sigurnost željezničkog prometa
 17. Laboratorij za simulacije u logistici
 18. Laboratorij za simulaciju letenja
 19. Laboratorij za sustav georeferenciranog videa
 20. Laboratorij za znanost o podatcima u prometu i logistici
 21. Laboratorij za zrakoplovne emisije
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice