Povratak na naslovnu stranicu
Promet - Traffic&Transportation Međunarodna mobilnost i suradnja Konferencija ZIRP Centar za promet i logistiku d.o.o. SKAI LABS d.o.o.

Studentska stručna praksa

Ured za stručnu praksu i razvoj karijera

ZUK Borongaj, objekt 71, podrum (privremena lokacija)

Kontakt podaci
E-mail: praksa@fpz.unizg.hr

Radno vrijeme
Konzultacije sa studentima: prema prethodnoj najavi

Prijave za radionice
Merlin – kolegij: Stručna praksa

Prijave stručne prakse

Zadaci koje studenti obavljaju tijekom stručne prakse trebaju biti vezani uz područje studiranja.

Studentska stručna praksa studentima omogućuje:

 • povezivanje teorijskih znanja i praktičnih iskustva
 • razumijevanje i razvijanje poslovne odgovornosti, komunikacijskih vještina i timskog rada
 • prilagodbu radnom okruženju
 • iznalaženje/preciziranje teme za završni/diplomski rad
 • orijentaciju ka budućem zaposlenju i stjecanje prvih preporuka koje mogu otvoriti put budućem zaposlenju.

Studentska stručna praksa izvodi se u koordinaciji s Uredom.

Želja je uspostaviti koncept učenja kroz rad na Fakultetu prometnih znanosti i stjecanje kompetencija studenata potrebnih na tržištu rada u suradnji s pravnim osobama involviranim u projekt PRISTUP FPZ te na taj način poslodavcima omogućiti rad na zajedničkim istraživačkim projektima uključujući studente, mentore u prihvatnim organizacijama i nastavnike na Fakultetu.

Obvezna stručna praksa

(prijediplomski studij)

Studentska stručna praksa obvezna je za studente koji studiraju na redovitim i izvanrednim prijediplomskim studijima:

 • Promet
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika
 • Aeronautika

Provodi se sukladno Naputku o stručnoj praksi studenata na studijima Fakulteta prometnih znanosti.

Praktični rad u vremenskom trajanju od 20 radnih dana (160 radnih sati) obavlja se sukladno radnom vremenu pravne osobe (Prihvatne organizacije) gdje se praksa obavlja. Praksa se može realizirati po najviše osam (8) sati dnevno ili na neki drugi način, ovisno o dogovoru studenata i mentora iz Prihvatne organizacije.

Na početku 3. godine studija student se automatski upisuje u:

 • kolegij kroz sustav ISVU
 • e-kolegij kroz sustav za e-učenje Merlin
 • aplikaciju studentska stručna praksa.

Dodatna studentska stručna praksa

(prijediplomski i diplomski studij)

Dodatnom studentskom stručnom praksom studenti imaju priliku dodatno integrirati svoja teorijska i praktična znanja te na taj način steći veće kompetencije za tržište rada prije zaposlenja.
Za studente diplomskog studija, svih studijskih programa, stručna praksa je dodatna.
Za studente prijediplomskog studija, stručna praksa, uz obveznu, može biti i dodatna.

Radionice

(prijediplomski i diplomski studij)

Studenti prije odlaska na stručnu praksu, obveznu i/ili dodatnu, imaju mogućnost sudjelovanja na radionicama mekih i tehničkih vještina.

Radionice organizira i/ili koordinira Ured.

Informacije za Prihvatne organizacije

Svrha studentske stručne prakse je pridonijeti kvaliteti obrazovnog procesa na Fakultetu prometnih znanosti i suradnji s gospodarstvom.
Cilj je upotpuniti teorijska znanja studenata s praktičnim znanjima te stvoriti uvjete za pripremu završnog/diplomskog rada kroz iskustvo rada u struci.

Studentska stručna praksa prihvatnim organizacijama omogućuje:

 • predstavljanje svoje organizacije studentima
 • upoznavanje studenata (mogućnost testiranja novih ideja, pronalaska novih talente i planiranja zapošljavanja)
 • upoznavanje s obrazovnom procesom kroz rad sa studentima
 • suradnju s Fakultetom prometnih znanosti.
Kontakt
info
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za prometnu signalizaciju
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centar za promet i logistiku d.o.o.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP Međunarodna mobilnost i suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Udruga bivših studenata FPZ-a

Važnije poveznice
Certifikati
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet