Obavijest o Nagradi AMAC-UK za 2017. godinu

Ovim Vas putem želimo obavijestiti da je AMAC-UK, udruga bivših studenata hrvatskih sveučilišta u Velikoj Britaniji i članica Saveza ALUMNI UNIZG, raspisala Akademsku nagradu za studente i mlade znanstvenike za 2017. godinu u iznosu od 1.000 GBP za jednokratni posjet znanstvenoj instituciji u Velikoj Britaniji, sa svrhom da studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa.

Cilj nagrade je, prije svega, pomoći kvaliteti znanstvenog rada u institucijama u Domovini. Nužno je da projekt uključuje posjetu ili pospješuje znanstveni kontakt i suradnju s institucijama u Velikoj Britaniji iz danog područja.

Uvjeti i obrazac za prijavu na nagradu nalaze se na mrežnim stranicama ALUMNI UNIZG: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/amac-uk-raspisao-nagradu-za-studente-i-mlade-znanstvenike-za-2017-godinu/

Ažuriranje evidencije članova uslijed novog Zakona o Udrugama

Prema članku 12, stavak 4, novog Zakona o Udrugama, definira sljedeće: “Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB-u), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.“

Stoga Vas molimo da do 1. lipnja 2015. godine putem upitnika na adresi http://goo.gl/forms/i8T1YzL9pK unesete tražene podatke kako bismo ažurirali našu evidenciju članova.

Podaci će se koristiti ISKLJUČIVO za potrebe Udruge.

Unaprijed se zahvaljujemo!

ALUMNI UNIZG – novi broj Glasnika

Poštovani i dragi alumni,

Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam novi broj Glasnika Saveza društva bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu. U ovome Vam broju prenosimo najzanimljivija događanja sa našega Sveučilišta te naših alumni udruga u zemlji i u svijetu koja su se dogodila od prošloga broja koji je izišao u srpnju 2016.

Novi broj Glasnika pogledajte klikom na poveznicu:

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/AMAC_Alumni/AMAC/Glasnik/Glasnik_ALUMNI_UNIZG_br_23.pdf

picture

Poziv svim bivšim studentima Fakulteta prometnih znanosti

Poštovani/-e,
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu poziva sve svoje bivše studente (alumne) na ispunjavanje anketnog upitnika za potrebe praćenja karijera bivših studenata Fakulteta i umrežavanje.

Anketnom se upitniku pristupa  putem poveznice:
http://limesurvey.srce.hr/67995/lang-hr

Praćenje karijera bivših studenata (alumnia) Fakulteta ima za cilj prikupljanje podataka o prijelazu na tržište rada, čijom analizom će se dobiti podaci potrebni za unapređenje studijskih programa Fakulteta i povezanosti s tržištem rada.

Vi kao alumni Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta prometnih znanosti važan ste dionik u ostvarenju strateških ciljeva Fakulteta. Smatramo kako jedni drugima možemo pomoći.

Želja nam je povezati se i ostati u kontaktu s Vama.

Lijep pozdrav,
DEKAN
prof. dr. sc. Hrvoje Gold

Dinamično proljeće AMAC FSC-a

Udruga AMAC FSC odradila je veći broj aktivnosti tijekom ovog proljeća. Dobre pripreme i trud koji je uložio Ogranak Split naše Udruge, urodio je plodom, te je Udruzi prihvaćen projekt „Mladi vozači – oprezno u prometu“ nakon provedenog ocjenjivanja u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Navedeni Nacionalni program te praćenje provedbe projekta nalazi se u domeni Ministarstva unutarnjih poslova, a za realizaciju projekta odobren je novčani iznos od 30.800,00 kn. Dobivena sredstva će, u skladu s projektnim zadatkom, biti utrošena na edukaciju mladih vozača, kako bi postali sigurni vozači i sudionici u svakodnevnom prometu.
Nadalje, 12. travnja 2016. godine u prostorima Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, održano je četrnaesto međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje „Znanost i razvitak prometa“ (ZIRP 2016).
Naslov ovogodišnjeg Savjetovanja bio je „Perspektive hrvatske logističke industrije u privlačenju međunarodnih robnih tokova“, a uz Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, suorganizatori Savjetovanja bili su:
- University of Pardubice – Jan Perner Transport Faculty
- Hrvatska udruga diplomiranih inženjera i inženjera Fakulteta prometnih znanosti (AMAC – FSC)
- Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta
- Gebrüder Weiss Hrvatska
- Hrvatska udruga za upravljanje lancem opskrbe
- Udruga Intermodalni promotivni centar Dunav – Jadran
- Hrvatska gospodarska komora – Sektor za promet i veze

slika

Obraćanje predsjednika AMAC FSC-a Maria Šafran sudionicima ZIRP-a 2016

ZIRP 2016 je okupio 79 sudionika, znanstvenika, gospodarstvenika, studenata i ostalih gostiju.
Pozvana predavanja održalo je troje predavača:
- prof.dr.sc. Ljubo Jurčić – Sveučilište u Zagrebu
- Nikolina Ugrin – voditeljica Službe za korisnike Istočnog Jadrana tvrtke Maersk Croatia d.o.o.
- doc. dr. sc. Petr Kolar – University of Economics, Prague

Na Savjetovanju je prezentirano 4 od ukupno 25 radova koji su objavljeni u Zborniku radova ZIRP 2016.
Kakav položaj ima Republika Hrvatska u međunarodnoj mreži robnih tokova? Jesu li logistički operateri koji posluju u Hrvatskoj privukli određene robne tokove ili postoje drugi kriteriji globalne ekonomije koji utječu na robne tokove? Navedena pitanja svakodnevno zaokupljaju hrvatske znanstvenike i gospodarstvenike, što je uvjetovalo da se znanstveno-stručno savjetovanje Znanost i razvitak prometa 2016 (ZIRP 2016) usmjeri na razmatranje perspektive hrvatske logističke industrije u privlačenju međunarodnih robnih tokova.
Tijekom Savjetovanja održan je okrugli stol pod naslovom „Položaj hrvatskog gospodarstva u strukturi globalnih robnih tokova”. Na okruglom stolu vođena je rasprava i razmatranje svih mogućnosti hrvatskog gospodarstva u generiranju i privlačenju robnih tokova. Naglasak je na prometnim i ostalim logističkim aktivnostima u funkciji optimiranja djelovanja opskrbnih lanaca, odnosno agregacije i disperzije robnih tokova s ciljem optimiranja dopreme robe do mjesta potrošnje.
Panelisti Okrugloga stola bili su predstavnici brojnih institucija i tvrtki:
- Zrinka Horvatić, Voditeljica službe za trgovinsku politiku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu
- Dario Galinec, direktor logistike, predstavnik tvrtke Podravka d.d.
- Suzana Rumbak Baretić, direktorica logistike, predstavnik tvrtke IKEA Hrvatska
- Slavko Mamić, direktor, predstavnik tvrtke Crokombi d.o.o.
- Mario Štefanić, direktor operative, predstavnik tvrtke Jadroagent d.d.
- Kristijan Rogić, predstojnik Zavoda za transportnu logistiku, predstavnik Fakulteta prometnih znanosti

slika2

AMAC FSC je uz Fakultet prometnih znanosti pokretač i dugogodišnji suorganizator ZIRP-a

Navedeno iznova potvrđuje aktivno sudjelovanje naših alumna u realizaciji još jednog ZIRP-a, odnosno u radu na promociji struke i alumni ideje.
Druga polovina godine u AMAC FSC-u bit će posvećena planiranju Izborne skupštine uz izradu plana rada Udruge, za koji već sad znamo, da će biti temeljen na konkretnim aktivnostima i zadacima.

Predsjednik AMAC FSC-a
Prof. dr. sc. Mario Šafran

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE AMAC-FSC S PRIJEDLOGOM BUDUĆIH AKTIVNOSTI

U dvanaestoj godini djelovanja HRVATSKE UDRUGE DIPLOMIRANIH INŽENJERA I INŽENJERA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU održane su dvije sjednice Izvršnog odbora, na kojima je razmatrana tekuća problematika vezana za organizacijske aktivnosti, odnosno organiziranje savjetovanja i okruglih stolova.

Program rada za predstojeće razdoblje zasniva se na općim zadacima koji proizlaze iz Statuta odnosno djelatnosti Udruge s posebnim naglaskom na one koji imaju prioritet odnosno od važnosti su za članove Udruge.

IZVJESCE_O_RADU_UDRUGE_AMAC_FSC_2014

FINANCIJSKI_PLAN_UDRUGE_AMAC_FSC_2014/15

PROGRAM_RADA_UDRUGE_AMAC_FSC_2014/15

Članovi Udruge tijekom izborne skupštine očekuju definiranje novih ideja za budućnost sa zadatkom jačanja djelovanja Udruge, odnosno Alumni ureda pri Fakultetu prometnih znanosti.

Uspostava alumni adrese

Temeljem zaključka 2. sjednice Predsjedništva Saveza alumni udruga od 14. veljače 2012., pokrenut je projekt uspostave alias adresa za sve alumnije Sveučilišta u Zagrebu (sve koji pošalju zahtjev). Pojmom alumni obuhvaćeni su svi bivši i sadašnji studenti koji su stekli diplomu na Sveučilištu u Zagrebu (na jednoj njegovoj sastavnici – fakultetu). Projekt se izvodi u suradnji sa Sveučilištem (prvenstveno Saveza AMAC/AMCA) i Sveučilišnim računskim centrom (Srce).

Alias adrese koje se dodjeljuju su oblika: ime.prezime@alumni.unizg.hr

Zahtjevi za alias adrese upućuju se popunjavanjem potrebnih podataka na adresi: http://www.unizg.hr/alumni-alias/

Više: O ADRESAMA

Osnovana biciklistička sekcija AMAC-FSC

Udruga AMAC-FSC od sada ima svoju biciklističku Sekciju. Sekcija je osnovana 1. listopada 2013. na Skupštini AMAC-FSC s ciljem aktivnog druženja članova Udruge.

Svakodnevna vožnja biciklom dobra je aerobna vježba, pomaže u održavanju i povećanju izdržljivosti i koordinacije, jača i oblikuje mišiće, a ujedno ne šteti zglobovima. Vožnja biciklom smanjuje razinu stresa, jača imunološki sustav i dovodi metabolizam u ravnotežu. Bicikl ne onečišćuje okoliš, pa tako korištenjem bicikla kao prijevoznog sredstva pomažete u očuvanju okoliša.

Članstvo u Sekciji ostvaruje se učlanjenjem u Udrugu AMAC-FSC temeljem popunjene pristupnice, dostupne na portalu Udruge, te uplatom godišnje članarine u iznosu 80,00 kuna.

Pozivamo sve članove Udruge da se svojim prijedlozima za druženje jave tajniku udruge.