Return to home page
Promet - Traffic&Transportation International Cooperation and Mobility ZIRP Conference Centre for Traffic and Logistics Ltd. SKAI LABS Ltd.

Nagrada ministara CEEPUS-a za 2023. godinu dodijeljena CEEPUS mreži FINALIST
Odbor za međunarodnu suradnju i mobilnost, 07.11.2023, 10:26

Mreža FINALIST, čiji je član Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, osvojila je Nagradu ministara u CEEPUS-u za 2023. godinu. Nagrada ministara najprestižnije je priznanje u CEEPUS-u koje se dodjeljuje jednom godišnje mreži s najboljom realizacijom aktivnosti planiranih prilikom prijave mreže. U procesu ocjenjivanja sudjeluje međunarodni tim nezavisnih ocjenjivača te predstavnici nacionalnih ureda za CEEPUS.

CEEPUS mreža FINALIST okuplja 27 visokih učilišta iz 10 država Srednje i Istočne Europe - Bosne i Hercegovine, Češke, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Fakultet prometnih znanosti član je ove mreže od akademske godine 2015./2016. Opći cilj mreže je promicanje inovacija i provedba održivog prijenosa znanja između akademske zajednice i industrije. Konačni cilj je poboljšati regionalnu logističku kompetenciju kroz bolju primjenjivost logističkog razmišljanja u prometu.

Radom FINALIST-a koordinira Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na čelu s izv. prof. dr. sc. Marinkom Maslarićem. Predani rad koordinatora i njihovih suradnika s visokih učilišta, čak i tijekom godina pandemije, rezultirao je osvojenom Nagradom ministara CEEPUS-a, koja je koordinatoru svečano uručena tijekom sastanka Vijeća ministara CEEPUS-a u Varšavi 2023. godine.

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije – CEEPUS (www.ceepus.info) regionalni je program mobilnosti u području visokog obrazovanja. Glavnina mobilnosti studenata svih razina i nastavnog osoblja u CEEPUS-u odvija se unutar mreža – partnerstva visokih učilišta iz istog ili komplementarnog područja. Mreže su tematske, a teme oko kojih se okupljaju mogu biti šire i odgovarati studijskom programu (npr. promet i logistika) ili usko specijalizirane, pa čak i interdisciplinarne. Iako se mreže prijavljuju za razdoblje od jedne akademske godine, obnavljanje prijave svake godine je razmjerno jednostavno. Dugoročna suradnja unutar CEEPUS mreža predstavlja i odličnu polazišnu točku za prijavu kraćih projekata u drugim programima, uspostavu združenih studija, zajednička istraživanja ili objavu znanstvenih radova.

Povodom potpisivanja Ugovora o CEEPUS IV programu Središnji CEEPUS ured objavio je izvještaj o dosadašnjoj provedbi programa s pregledom rezultata i postignuća ostvarenih u okviru CEEPUS-a.

Više informacija o programu CEEPUS potražite na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost Fakulteta prometnih znanosti.

Contact
info
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Department of Traffic Signalling
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centre for Traffic and Logistics Ltd.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP International Cooperation and Mobility Quality Management Committee Udruga bivših studenata FPZ-a

Recomended links
Certificates
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet