Return to home page
Promet - Traffic&Transportation International Cooperation and Mobility ZIRP Conference Centre for Traffic and Logistics Ltd. SKAI LABS Ltd.

Najava novog sveučilišnog studijskog programa prijediplomskog studija Aeronautika
Fakultet prometnih znanosti, 26.01.2023, 16:30

Tijekom 2022. godine, Zavod za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti izradio je novi sveučilišni prijediplomski studijski program Aeronautika. Program je predan na vrednovanje sveučilišnim i nacionalnim tijelima te se očekuje završetak njegova vrednovanja i dobivanje dopusnice u narednim mjesecima, što bi omogućilo izvođenje novog studijskog programa i upis novih studenata od ak. god. 2023./2024.

Zašto mijenjamo postojeći program?

Postojeći studijski program koji se primjenjuje zadnjih 15-ak godina neophodno je modernizirati novom strukturom studija (radi ojačavanja inženjerskih te specifičnih pilotskih i kontrolorskih kompetencija), u skladu sa zahtjevima tržišta rada u civilnom i vojnom sektoru aeronautike. Promjenom programa modernizirat će se i inovirati sadržaj predmeta te metode poučavanja u skladu s najnovijim znanstvenim i stručnim spoznajama u sektoru zrakoplovstva. Uskladit će se hrvatsko nazivlje područja kontrole i upravljanja zračnim prometom s europskim i nacionalnim standardima i propisima.

Što je novo u studijskom programu?

Predloženi novi studijski program prijediplomskog studija Aeronautika zamijenit će postojeći studijski program Aeronautika (do sada tri usmjerenja/modula) te uvesti novu strukturu studija (dva smjera, četiri usmjerenja/modula):

  1. smjer Pilot
  • usmjerenje Civilni pilot
  • usmjerenje Vojni pilot
  1. smjer Upravljanje zračnim prometom
  • usmjerenje Kontrola zračnog prometa
  • usmjerenje Vojna kontrola zračnog prometa

Uvođenje novog smjera naziva Upravljanje zračnim prometom (engl. Air Traffic Management – ATM) bolje će opisati temeljnu funkciju kontrole zračnog prometa te mjere za rješavanje problema upravljanja zračnim prostorom i protokom prometa. U skladu s time, ovaj smjer imat će dva usmjerenja. Usmjerenje Kontrola zračnog prometa zamijenit će postojeći modul zastarjelog naziva Kontrola leta. Novo usmjerenje Vojna kontrola zračnog prometa, uvodi se radi školovanja časničkih kadrova za poslove zračnog motrenja i navođenja, a prema potrebama MORH-a i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ovo usmjerenje provodi se u suradnji s MORH-om te ga upisuju samo kandidati koji su ujedno i kadeti MORH-a (posebni uvjeti selekcije, slično kao i kod vojnih pilota).

Uvest će se nova organizacija i raspored predmeta po godinama studiranja koja bolje prati zahtjeve propisane europskim propisima o školovanju civilnih pilota i kontrolora zračnog prometa te zahtjeva definiranih od strane Hrvatskog ratnog zrakoplovstva o školovanju vojnih pilota.

Što ostaje isto?

Predloženi novi studijski program prijediplomskog studija Aeronautika (kao što ga ima i postojeći), zadržava svoju specifičnost i dodatnu vrijednost programa: u studijski program implementirani su sadržaji dijela stručnog osposobljavanja pilota i kontrolora zračnog prometa koji su usklađeni s europskim propisima. U smjer Pilot je implementiran sadržaj teorijskih predmeta integriranog programa za stjecanje dozvole transportnog pilota zrakoplova (ATPL licence) te dio letačke obuke. U smjer Upravljanje zračnim prometom implementiran je sadržaj stručnog osnovnog osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa (ATCO Basic Training) koji propisuje europska Uredba o školovanju i licenciranju kontrolora zračnog prometa (EU REG 2015/340). Usmjerenje Vojni pilot provodi se u suradnji s MORH-om te ga upisuju samo kandidati koji su ujedno i kadeti MORH-a (posebni uvjeti selekcije).

Contact
info
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Department of Traffic Signalling
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centre for Traffic and Logistics Ltd.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP International Cooperation and Mobility Quality Management Committee Udruga bivših studenata FPZ-a

Recomended links
Certificates
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet