Return to home page
Promet - Traffic&Transportation International Cooperation and Mobility ZIRP Conference Centre for Traffic and Logistics Ltd. SKAI LABS Ltd.

Sudjelovanje Fakulteta prometnih znanosti na konferenciji CIVITAS Forum 2021.
Fakultet prometnih znanosti, 25.10.2021, 18:26

Predstavnici Fakulteta prometnih znanosti sudjelovali su na 18. konferenciji CIVITAS Forum 2021. Sama konferencija je održana 20. i 21. listopada, dok je čitav program konferencije obuhvaćao period od 19. do 22. listopada 2021. godine. Konferencija je održana hibridno, uživo u Aachenu, Njemačka, te online putem platforme Eventspace.

Konferencija je tradicionalno održana u interaktivnom obliku, što kroz interaktivne sesije, tako  i radionice, te uključivala velik broj primjera dobre prakse u području održive urbane mobilnosti. Sudionicima konferencije pružila se prilika čuti od predstavnika gradova i stručnjaka o politikama EU, što je vizija i cilj budućeg održivog razvoja, upoznavanje s projektima na temu inovacija u mobilnosti. 

Teme konferencije uključivale su: upravljanje parkirnim politikama i prostorno planiranje; planiranje integriranog i multimodalnog sustava; biciklizam i sustavi dijeljenja mobilnosti; UVAR (engl. Urban Vehicle Access Regulations) politikama; urbana logistika, rješenja za e-punjenje; tranzicijski period CIVITAS-a s 2020. na 2030.; inkluzivna mobilnost; Planovi održive urbane mobilnosti (SUMP); sigurnije i zajednički kreirane ulice za gradove ugodnije za život; strategije i mjere za postizanje gradova s nultom emisijom; zeleno planiranje gradova; baze podataka u urbanoj mobilnosti.

Konferencija je osim uvida u novitete na području Europe, sudionicima pružala priliku povezivanja s predstavnicima gradova, donositeljima politika, praktičarima, planerima, organizacijama civilnog društva, predstavnicima akademske zajednice, te ostalim članovima CIVINET mreže, kao i mogućnost upoznavanja s njihovim radom i područjima interesa.

Temeljna korist odlaska na putovanje za projekt „UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti“ su nova iskustva i zaključci koja su sudionici stekli, a koja će biti prenijeta na radionice sa studentima, mladima i djecom, kao i ostalim aktivnostima unutar projekta. 

O konferenciji CIVITAS Forum više pročitajte ovdje: https://civitas.eu/forum2021 

Više o projektu „UrbanSTEM – za gradove i zajednice budućnosti“  pročitajte ovdje:

https://www.door.hr/project/urbanstem-za-gradove-i-zajednice-buducnosti/

https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/urbanstem-za-gradove-i-zajednice-buducnosti/

Contact
info
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Department of Traffic Signalling
+385 1 245 7972
Kušlanova 2, 10 000 Zagreb
Centre for Traffic and Logistics Ltd.
+385 1 238 0297
CPL web

PROMET - Traffic&Transportation ZIRP International Cooperation and Mobility Quality Management Committee Udruga bivših studenata FPZ-a

Recomended links
Certificates
Certificate ISO 9001 2015
Certificate M IQNet